Chính Sách Bảo Mật

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên hệ thống Horecavn Academy, thông tin nhân dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng/học viên sẽ được thu thập, sử dụng và xử lý trong khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ho.Re.Ca Việt Nam (Horecavn) là đơn vị sở hữu và điều hành hệ thống Horecavn Academy.

Khi đăng ký tham gia trên Horecavn Academy, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản được đưa ra trong thoả thuận này. Nếu người dùng/học viên không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào trong Chính sách bảo mật, người dùng/học viên có quyền ngừng sử dụng dịch vụ Horecavn Academy.

Tuỳ từng thời điểm, Horecavn Academy có thể sửa đổi Chính sách bảo mật để phản ánh các thay đổi về luật pháp và quy định, thông lệ sử dụng của Công ty, các tính năng hệ thống hoặc sự thay đổi của công nghệ. Bản sửa đổi mới nhất (nếu có) sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây, ngày hiệu lực sẽ được ghi vào phần đầu văn bản và không có thông báo đến từng người dùng/học viên. Vì vậy người dùng/học viên hãy quay lại trang này thường xuyên và cập nhật những chính sách mới nhất.

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Horecavn sẽ sử dụng các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, email, độ tuổi và giới tính của học viên để thiết lập hồ sơ cá nhân. Thông tin này sẽ được mã hoá trên hệ thống bảo mật và chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Horecavn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân đã thu thập trên hệ thống cho một bên thứ ba nào khác, và chỉ sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích: gọi điện, nhắn tin hoặc gửi các thông tin dịch vụ từ Horecavn.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Horecavn tôn trọng sự riêng tư của người dùng/học viên và sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng ở bất cứ nơi nào khác.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Horecavn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của người dùng/học viên cung cấp trên hệ thống nội bộ của công ty cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, khi tài khoản của người dùng/học viên ngừng hoạt động hoặc khi khách hàng có yêu cầu huỷ các thông tin đã cung cấp.

IV. Đối tượng chia sẻ thông tin

Horecavn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng/học viên theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền. Horecavn sẽ cung cấp thông tin của người dùng/học viên trong trường hợp điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi cũng như sự an toàn của người dùng/học viên hay những người liên quan, hoặc trong trường hợp điều tra gian lận. Nếu Horecavn có thay đổi về cơ cấu tổ chức như được sát nhập hoặc mua lại toàn bộ tài sản, người dùng/học viên sẽ được thông báo qua email hoặc qua website chính thức của Horecavn (horecavn.com) về bất cứ sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng/học viên.

V. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Địa chỉ: Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0919 906 266 - 0978 906 266 - 0333 906 266

Email: thuy.do@horecavn.com

VI. Phương tiện và công cụ để người dùng/học viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Người dùng/học viên có thể sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc xoá thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0963.906.6266 chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ.